Chính sách giao nhận/ vận chuyển hàng hóa tại Hưng Phát Container

Thời gian giao hàng

Công ty xác nhận thời gian giao hàng theo từng đơn hàng cụ thể theo như hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng

Thủ tục giao hàng

Hưng phát Container trước khi giao hàng sẽ thông báo cho khách hàng theo thông tin cá nhân khách hàng cung cấp, thông báo cho khách hàng số lượng, thông tin hàng cơ bản gọi là thông báo giao hàng

Địa điểm giao hàng

Có các hình thức giao hàng như sau:

  • Khách hàng nhận container trực tiếp tại địa điểm của bãi Hưng Phát Container
  • Giao hàng tại nơi khách hàng yêu cầu theo địa chỉ thỏa thuận trong hợp đồng. Chi phí vận chuyển do 2 bên thỏa thuận

Phương thức giao hàng

Công ty giao container cho khách hàng trong giờ hành chính, việc giao hàng được người giao và người nhận ký, ghi rõ họ tên trong phiếu giao hàng.